Quickstep 700 Classic
 
Pakinhoud: 1.82 m
Dikte: 7 mm
 
Kleuren:
QSM 038 Oude Eik grijs
QSM 040 Oude Eik lichtgrijs QSM 039 Oude Eik donker
QST 041 Noorse Den QST 004 Lamellen Kerselaar
QST 008 Landhuisdelen Eik QST 009 Beuk Natuur
QST 013 Lamellen Eik natuurvernist QST 015 Lamellen Beuk
QST 016 Lamellen Esdoorn QST 017 Lamellen Merbau
QST 025 Lichte Berk Drieplank QST 027 Panga Tweeplank
QST 028 Lamellen Vintage Eik Wit QST 029 Lamellen Vintage Eik Natuur
QST 030 Lamellen Vintage Eik Donker QSM 037 Oude Eik natuur
QSM 031 Teak Wit gebleekt QSM 032 Eik Wit gebleekt
QSM 033 Eik natuurvernist QSM 034 Eik lichtgrijs geolied
QSM 035 Eik Bruin vernist QSM 036 Eik donkergrijs geolied
QST 056 Witte Es QSM 057 Midnight Eik Natuur
QSM 058 Midnight Eik Donker
 
Adviesprijs: 19.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 800 Eligna
 
Pakinhoud: 1.72 m
Dikte: 8 mm
 
Kleuren:
U 312 Oude Eik matgeolied LHD U 861 Antieke Eik LHD
U 862 Esdoorn natuurvernist LHD U 915 Eik witvernist LHD
U 866 Beuk vernist LHD U 860 Oude Franse Eik LHD
U 865 Kerselaar donkervernist LHD U 864 Kerselaar natuurvernist LHD
U 896 Eik natuurvernist LHD U 1000 Weng LHD
U 1157 Eik hommage Natuur geolied LHD UM 1303 Verweerde lichte Eik
U 995 Vintage Eik natuurvernist LHD U 996 Merbau LHD
U 1001 Vintage Eik donkervernist LHD U 1043 Notelaar geolied LHD
U 1161 Afzelia Doussie gebleekt LHD U 1302 Zebrano Passionata
U 1163 Grijze geborstelde Teak LHD U 1301 Eik Passionata
U 1184 Witte Es LHD U 1235 Wit geborstelde Den LHD
U 1896 Eik Wit gecruseerd - wit geolied LHD UM 1304 Eik lichtgrijs natuurvernist
U 1300 Wenge Passionata UM 1306 Eik zwart natuurvernist
U 1307 Lichte Esdoorn natuur U 1384 Eik natuur Heritage LHD
U 1385 Eik donker Heritage LHD U 1386 Eik Heritage Passionata LHD
U 918 Eik donkervernist
 
Adviesprijs: 24.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 950 Arte
 
Pakinhoud: 1.55 m
Dikte: 9.5 mm
 
Kleuren:
UF 1155 Versailles Licht UF 1246 Beton gepolijst natuur
UF 1247 Beton gepolijst donker UF 1248 Versailles Wit geolied
UF 1402 Lederen tegel donker UF 1401 Lederen tegel licht
UF 1400 Marmer Carrara
 
Adviesprijs: 41.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 800 Exquisa
 
Pakinhoud: 1 m
Dikte: 8 mm
 
Kleuren:
EXQ 1550 Leisteen Zwart EXQ 1552 Leisteen Donker
EXQ 1551 Leisteen Zwart Galaxy EXQ 1553 Keramiek Wit
EXQ 1554 Keramiek Licht EXQ 1555 Keramiek Donker
EXQ 1556 Tivoli Travertin EXQ 1557 Ambachtelijk Textiel
 
Adviesprijs: 27.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 800 Quadra Natuursteen (uitlopend)
 
Pakinhoud: 1.55 m
Dikte: 8 mm
 
Kleuren:
UF 1018 Prato
UF 406 Trento (zwart)
 
Adviesprijs: 31.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 700 Creo
 
Pakinhoud: 1.82 m
Dikte: 7 mm
 
Kleuren:
QSG 045 Franse Eik grijsvernist 4 strip QSG 044 Franse Eik natuurvernist 4 strip
QSG 043 Franse Eik witvernist 4 strip QSG 042 geborstelde Teak 5 strip
QSG 046 lichte Esdoorn 5 strip ASG 047 Wenge 10 strip
QSG 048 Eik natuurvernist LHD QSG 049 Eik Hommage grijs geolied LHD
QSG 050 Eik Hommage donker geolied LHD QSG051 Witte Es 7 strip
QSG 052 Boter Berk QSG 053 Adam\'s Appelboom
QSG 054 Chocolade Eik QSG 055 Wilde Pruimelaar
QSG 097 Eik Licht Grijs Geolied
 
Adviesprijs: 16.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 800 Elite
 
Pakinhoud: 1.72 m
Dikte: 8 mm
 
Kleuren:
UE 1303 Verweerde lichte Eik LHD UE 1304 Eik lichtgrijs natuurvernist LHD
UE 1305 Eik donkergrijs natuurvernist LHD UE 1306 Eik Zwart natuurvernist LHD
UE 1387 Oude Eik natuur LHD UE 1388 Oude Eik grijs LHD
UE 1389 Oude Eik donker LHD UE 1406 Oude Eik lichtgrijs LHD
UE 1491 Witte Eik Licht UE 1492 Oude Witte Eik Medium
UE 1493 Witte Eik Natuurlijk UE 1496 Oude Witte Eik Donker
 
Adviesprijs: 27.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 950 Vogue
 
Pakinhoud: 1.50 m
Dikte: 9.5 mm
 
Kleuren:
UVG 1390 Eik Rustiek licht
UVG 1391 Eik Rustiek natuur UVG 1392 Eik Rustiek cottage
UVG 1393 Eik Rustiek grijs UVG 1394 Witte Eik Passionata
UVG 1395 Beige Eik Passionata
 
Adviesprijs: 32.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 800 Lagune
 
Pakinhoud: 1.65 m
Dikte: 8 mm
 
Kleuren:
UR 946 Eik natuurvernist UR 1032 Merbau
UR 1035 Vintage Eik donkervernist UR 1205 Grijze Teak
UR 1225 Palissander zwartvernist
 
Adviesprijs: 43.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 950 Perspective 2V
 
Pakinhoud: 1.50 m
Dikte: 9.5 mm
 
Kleuren:
UL 312 Oude Eik matgeolied UL 865 Kers donkervernist
UL 1307 Lichte Esdoorn natuur UL 1896 Eik Wit geceruseerd en geolied
UL 864 Kers natuurvernist UL 860 Oude franse Eik
UL 1306 Eik Zwart natuurvernist UL 1305 Eik donkergrijs natuurvernist
UL 1304 Eik lichtgrijs natuurvernist UL 1302 Zebrano Passionata
UL 1301 Eik Passionata UL 1300 Weng Passionata
UL 1235 Witte geborstelde Den landhuis UL 1184 Witte Es landhuis
UL 1163 Grijze geborstelde Teak landhuis UL 1161 Afzelia Doussie gebleekt landhuis
UL 1157 Eik hommage natuur geolied landhuis UL 1043 Notelaar geolied
UL 1001 Vintage Eik donkervernist UL 1000 Weng
UL 866 Beuk vernist UL 896 Eik natuurvernist
UL 915 Eik witvernist UL 918 Eik donkervernist
UL 995 Vintage Eik natuurvernist UL 996 Merbau
UL 1384 Eik natuur Heritage LHD UL 1385 Eik donker Heritage LHD
UL 1386 Eik Heritage Passionata LHD
 
Adviesprijs: 32.95 per m, maar onze prijs: ??Loc Floor Premium 4V
 
Pakinhoud: 1.722 m
Dikte: 8 mm
 
Kleuren:
LCV051 Authentieke Eik Donker Grijs LCV053 Rustieke Eik Donkerbruin
LCV052 Rustieke Eik Natuur LCV050 Authentieke Eik Natuur
LCV046 Authentieke Eik Natuur LCV045 Authentieke Eik Gebroken Wit
LCV044 Authentieke Eik Licht Grijs LCV047 Klassieke Eik Witvernist
 
Adviesprijs: 21.95 per m, maar onze prijs: ??Loc Floor 700
 
Pakinhoud: 1.82 m
Dikte: 7 mm
 
Kleuren:
LCF002 Eiken
LCF053 Rustieke Eik Donkerbruin LCF052 Rustieke Eik Natuur
LCF051 Authentieke Eik Donker Grijs LCF050 Authentieke Eik Natuur
LCF047 Klassieke Eik Wit Vernist LCF046 Authentieke Eik Licht Bruin
LCF045 Authentieke Eik Gebroken Wit LCF044 Authentieke Eik Licht Grijs
 
Adviesprijs: 13.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 950 Largo
 
Pakinhoud: 2.52 m
Dikte: 9.5 mm
 
Kleuren:
LPU 1283 Eik Wit Vernist
LPU 1284 Eik Natuur Vernist LPU 1285 Vintage Eik Wit
LPU 1286 Grijze Vintage Eik LPU 1287 Eik Donker Vernist
LPU 1288 Merbau Natuur vernist LPU 1289 Wenge Natuur geolied
LPU 1396 Rustieke Eik licht LHD LPU 1397 Rustieke Eik natuur LHD
LPU 1398 Oude Rustieke Eik LHD LPU 1399 Rustieke Eik grijs LHD
LPU 1505 Authentieke Eik LPU 1507 Marine Eik
 
Adviesprijs: 35.95 per m, maar onze prijs: ??Quickstep 950 Perspective 4V
 
Pakinhoud: 1.50 m
Dikte: 9.5 mm
 
Kleuren:
UF 1000 Weng
UF 1001 Vintage Eik donkervernist UF 1043 Notelaar geolied
UF 1157 Eik hommage natuur geolied landhuis UF 1161 Afzelia Doussie gebleekt landhuis
UF 1163 Grijze geborstelde Teak landhuis UF 1184 Witte Es landhuis
UF 1235 Witte geborstelde Den landhuis UF 1303 Verweerde lichte Eik
UF 1305 Eik donkergrijs natuurvernist UF 1306 Eik Zwart natuurvernist
UF 1307 Lichte Esdoorn natuur UF 1896 Eik Wit geceruseerd en geolied
UF 312 Oude Eik matgeolied UF 860 Oude franse Eik
UF 864 Kerselaar natuurvernist UF 865 Kerselaar donkervernist
UF 866 Beuk vernist UF 896 Eik natuurvernist
UF 915 Eik witvernist UF 918 Eik donkervernist
UF 995 Vintage Eik natuurvernist UF 996 Merbau
UF 1300 Wenge Passionata UF 1301 Eik Passionata
UF 1302 Zebrano Passionata UF 1304 Eik lichtgrijs natuurvernist
UF 1384 Eik natuur Heritage LHD UF 1385 Eik donker Heritage LHD
UF 1386 Eik Heritage Passionata LHD
 
Adviesprijs: 32.95 per m, maar onze prijs: ??Quick Step Eligna Wide
 
Pakinhoud: 1.84 m
Dikte: 8 mm
 
Kleuren:
UW 1535 Morning Eik Licht LHD UW 1536 Caribisch Eik Grijs LHD
UW 1537 Morning Eik Blauw LHD UW 1538 Eik Wit Geolied LHD
UW 1540 Gerookte Eik Donker LHD UW 1541 Reclaimed Kastanje Natuur LHD
UW 1542 Reclaimed Kastanje Donker LHD UW 1545 Reclaimed Eik Bruin LHD
UW 1546 Caribisch Eik Donker LHD UW 1547 Lichte Eik Met Zaagsnedes LHD
 
Adviesprijs: 24.95 per m, maar onze prijs: ??Quick Step 950 Perspective Wide 2V
 
Pakinhoud: 1.57 m
Dikte: 9.5 mm
 
Kleuren:
ULW 1541 Reclaimed Kastanje Natuur LHD
ULW 1540 Gerookte Eik Donker LHD ULW 1537 Morning Eik Blauw LHD
ULW 1538 Eik Wit Geolied LHD ULW 1536 Caribisch Eik Grijs LHD
ULW 1535 Morning Eik Licht LHD ULW 1542 Reclaimed Kastanje Donker LHD
ULW 1545 Reclaimed Eik Bruin LHD ULW 1546 Caribisch Eik Donker LHD
ULW 1547 Lichte Eik Met Zaagsnedes LHD
 
Adviesprijs: 32.95 per m, maar onze prijs: ??Quick Step 950 Perspective Wide 4V
 
Pakinhoud: 1.57 m
Dikte: 9.5 mm
 
Kleuren:
UFW 1535 Morning Eik Licht LHD UFW 1536 Caribisch Eik Grijs LHD
UFW 1537 Morning Eik Blauw LHD UFW 1538 Eik Wit Geolied
UFW 1540 Gerookte Eik Donker LHD UFW 1541 Reclaimed Kastanje Natuur LHD
UFW 1542 Reclaimed Kastanje Donker LHD UFW 1545 Reclaimed Eik Bruin LHD
UFW 1546 Caribisch Eik Donker LHD UFW 1547 Lichte Eik Met Zaagsnedes LHD
 
Adviesprijs: 32.95 per m, maar onze prijs: ??